Tất niên công ty 2016

19/02/2016

Du lịch công ty HPB 2015

22/01/2016

Tiệc BBQ tại nhà khách hàng tại OKINAWA

28/11/2015 

Tiệc BBQ tại nhà khách hàng tại OKINAWA.

OKINAWAの研修報告会

26/11/2015 

Buổi báo cáo kết quả chuyến OJT 03 tháng tại OKINAWA (03/10/2015 ~ 19/12/2015)

Top Page